۱۳۹۳ تیر ۲۴, سه‌شنبه

زنبور عسل


ژوئیه 16, 2014
شماره(184) چهارشنبه 25 سرطان 1393 / 16 جولای 2014
هنگام سحر
زنبور عسل
گل را از شادی
می کند بغل
با مهربانی
دانه شبنم
بیدار می کند
گل ها را کمکم
شیره گل در
کاسه بلور
صبحانه ای خوب
برای زنبور
با بال زرین
می پرد هر سو
عسل می سازد
درون کندو
خانه اش دارد
هزاران اتاق
هرگوشه آن
تمیز وبراق
هر صبح روشن
در فصل بهار
می بینی او را
گرم کاروکار
سلام می کند
ویزوویزوویز
صبح تو به خیر
زنبور عزیز
صفورا نیری
به انتخاب : ناهید سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...