۱۳۹۳ تیر ۱۰, سه‌شنبه

تقدیم به شاگردان شامل در امتحانات چهارنیم ماه


ژوئیه 2, 2014
شماره(182) چهارشنبه 11 سرطان 1393 / 2 جولای 2014
1333749348_6
عزیزان امتحان اس
به دل بیمم ازآن اس
بخوانم من ریاضی
شوم تا فخر رازی
دری خوانم به مکتب
ادیب گردم مرتب
به جغرافیای دنیا
شوم من غرق رویا
ولی هندسه را هم
بخوانیم همه با هم
ز کیمیا و ز فزیک
بدانیم علم و تخنیک
بخوانیم درس بسیار
خدا با ما مددگار
از: د.س.ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...