۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

ترانه بمبه قتو


مه 7, 2014
شماره (174) چهارشنبه /17 ثور 1393/ 7 می 2014
اوسانه سنه سنه
کته ده دمب کته
کته دمبک میزنه
اوسانه یکصدو سی
یکطرف سیب و بهی
یکطرف با دا م تر
شا حسین جان پدر
توبیل بگی مه تبر
بیابریم جنگ شاه نظر
شاه نظرغوغا داره
موش و بشک داوا داره
بمبه قتو – بمبه قتو
بمبه قتو- بمبه قتو
به انتخاب ناهید سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...