۱۳۹۳ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

بازآسمان شد غلغله


آوریل 30, 2014
شماره(173) چهارشنبه /10 ثور /1393 / 30 /اپریل 2014
n00164602-r-b-003
باز آسمان شد غلغله
پر شد زشور و ولوله
هنگام كوچ است و ببين
صدها هزاران چلچله
تا فصل سرما مي رسد
ازشهر ما پر مي زنند
اما دوباره در بهار
سر مي رسند سر مي زنند
اين رفتن وبرگشتشان
خيلي عجيب وديدنيست
دراين سفر ها يارشان
غير ازخداي خوب كيست؟
به انتخاب اناهیتا سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...