۱۳۹۳ فروردین ۲, شنبه

ترانه بهار

 

مارس 23, 2014
شماره(168) یکشنبه 3 حمل 1393 /23 مارچ 2014
red-tulip_2
spr1
به هنگام بهاران
به كوه ودشت ودامان
برويد سبزه وگل
نواي شور بلبل
صداي آبشاران
به باغ ومرغزاران
دمد روح دوباره
زمین للم وخاره
شود يكباره مخمل
برويد جمله بخمل
برقصد آب چشمه
به دشت باصد كرشمه
صداي جاودانی
زني هاي شباني
به گوش آيد زچوپان
زدره دشت ودامان
بيا اي طفل هوشيار
من وتو هردويكبار
كمربر بسته بركار
ز خط كش هاي پركار
كتاب درس مكتب
منظم و مرتب
به كف بگرفته خوانیم
زدانش پس نمانيم
رويم به سوي مكتب
به ذوق و شوق مرتب
از: د.س.ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...