۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

ترانه اشکنه


 

فوریه 9, 2014
شماره 162 / یکشنبه 20 / دلو / 1392 / 9 /فبروری/ 2014
دیگدان
اشکنه جان اشکنه
دیگ و کاسیش بشکنه
اولوله جان اولوله
دیگ و کاسیش بلوله
به انتخاب : ناهید سیاووش

چیستان ها

فوریه 9, 2014
شماره 162 / یکشنبه 20 / دلو / 1392 / 9 /فبروری/ 2014
منم آن میوه ای که هر که خورد
می خورد بی حساب ویتامین
اولم هست حرف اول سیر
دومم هست حرف دوم چین
سومین حرف آخر آب است
گرتو بشتاختی کنم تحسین
***
یکی گنبد بود بالای داری
نه در دارد نه دیوار و حصاری
در آن گنبد بود لشکر هزاری
بنازم قدرت پروردگاری
به انتخاب: اناهیتا سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...