۱۳۹۲ بهمن ۱۹, شنبه

ترانه اشکنه


 

فوریه 9, 2014
شماره 162 / یکشنبه 20 / دلو / 1392 / 9 /فبروری/ 2014
دیگدان
اشکنه جان اشکنه
دیگ و کاسیش بشکنه
اولوله جان اولوله
دیگ و کاسیش بلوله
به انتخاب : ناهید سیاووش

چیستان ها

فوریه 9, 2014
شماره 162 / یکشنبه 20 / دلو / 1392 / 9 /فبروری/ 2014
منم آن میوه ای که هر که خورد
می خورد بی حساب ویتامین
اولم هست حرف اول سیر
دومم هست حرف دوم چین
سومین حرف آخر آب است
گرتو بشتاختی کنم تحسین
***
یکی گنبد بود بالای داری
نه در دارد نه دیوار و حصاری
در آن گنبد بود لشکر هزاری
بنازم قدرت پروردگاری
به انتخاب: اناهیتا سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...