۱۳۹۲ دی ۱۵, یکشنبه

خواهران و برادران عزیز!

شماره157/یکشنبه 15 جدی 1392 /5 جنوری 2014
زمستان فصل سرد است در اين فصل همه مكاتب رخصت است.
كوشش نماييد كه در زمستان بسيار درس بخوانيد تا در سال نو تعليمي كامياب باشيد. در زمستان برف هم مي بارد و هوا سرد مي باشد كوشش كنيد لباس هاي گرم بپوشيد در پياده روهای سرک ها يخمالك نزنيد، در سرك ها ندويد و فقط در جا هاي معين برف جنگي نماييد، به بزرگان احترام كنيد و آنها را با برف نزنيد و كوشش كنيد كه در راه رفتن روی یخ ها نلغزيد!
نویسنده: اناهيتا سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...