۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

زنبور عسل

شماره 155/یکشنبه 1 جدی 1392/ 22 دسمبر 2013
زنبور با نظافت
تويي كان شرافت
تواز گلهاي رنگين
براي طفل غمگين
مي سازي شهد نازك
به مثل گل وپندك
شهد تو مثل دواست
دوازسوي خداست
شهد تو جادو شده
جايت در كندو شده
كندوي توبر زمين
فال تو گويد چنين
خدا دهد برايت
هرچه هست آرزويت
 از : محمد رفيع
                 به انتخاب: ناهید سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...