۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

حقوق طفل در خانواده و مکتب

شماره 148/یکشنبه 12 عقرب 1392/ 3 نومبر 2013
حقوق طفل در خانواده:
اطفال درخانواده داراي يك سلسله حقوق ميباشند كه مادران و پدران بايد آنرا رعايت كنند. اين حقوق عبارتند از:
1- حق ثبت ولادت
2- حق شير خوردن
3- حق داشتن نام
4- حق داشتن خانواده
5- حق نگهداري و مواظبت
6- حق نفقه
7- حق برخوردار بودن از سرپرستي.
***
حقوق طفل در مكتب:
مكتب را ميتوان خانه دوم طفل به حساب  آورد. در مكتب نيز  اطفال داراي يك سلسله حقوق ميباشند كه آموزگاران، سرمعلمين و مديران مكاتب بايدآنرا رعايت كنند ، اين حقوق قرار ذيل اند:
1-حق تعليم
2- حق بازي
3- حق فعاليت هاي فرهنگي ، تفريحي و آسايش
4- حق توجه و محبت
5- حق نشاط و شادي كردن
6- حق آزادي بيان و ابراز نظر
7- حق احترام به طفل و بد رفتاري نكردن با آن
8- حق داشتن امكانات ووسايل تعليم
                   (ازكتاب حقوق طفل)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...