۱۳۹۲ آبان ۲۶, یکشنبه

خار وگل و پروانه

شماره 150/ یکشنبه 26 عقرب 1392/ 17 نومبر 2013
روييد وروييد
دريك علفزار
يك بوته گل
يك بوته خار
***
خورشيد تابان
برهر دو تابيد
ازنور و گرما
برهر دو بخشيد
***
اين ، سهم خود را
در غنچه جا داد
آن سهم خود را
برتيغها داد
***
پروانه اي دشت
دردشت مي گشت
آن بوته هارا
مي ديد، در دشت
***
آمد نشست او
بر بوته خار
آن بوته براو
زدنيش بسيار
***
از بوته خار
پروانه پا  شد
از بوته گل
يك غنچه وا  شد
به انتخاب : اناهيتا سياووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خواهران و برادران عزیز!روزکتاب کودک برشما مبارک

نوشته : ناهیدسیاووش روز (2) اپریل مصادف است به سالروز ( مانس کریستن اندرسن) داستان نویس دنمارکی و روز جهانی کتاب کودک   که به ای...