۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

باز باران باران

شماره 135/ پنجشبه 10 اسد 1392/ 1 اگست 2013
قلمت را بردار
روی دفتر بنويس:
شعر باران باريد
باز شد جنگل خيس
***
دركتابت شعري است
شعر را خوب بخوان
وبگو در جنگل
باز باران  باران
***
آسمان چون دفتر
وزمين مثل كتاب
قلب اين چون جنگل
قلب آن چون مهتاب
***
بنشين بر لب جو
دفترت را واكن
روی هر صفحه آن
ماه را پيدا كن
***
و كتابت را هم
بازكن بر لب جو
ودر اين جنگل سبز
حرفي از لاله بگو
جعفر ابراهيمي (شاهد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...