۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

باز باران باران

شماره 135/ پنجشبه 10 اسد 1392/ 1 اگست 2013
قلمت را بردار
روی دفتر بنويس:
شعر باران باريد
باز شد جنگل خيس
***
دركتابت شعري است
شعر را خوب بخوان
وبگو در جنگل
باز باران  باران
***
آسمان چون دفتر
وزمين مثل كتاب
قلب اين چون جنگل
قلب آن چون مهتاب
***
بنشين بر لب جو
دفترت را واكن
روی هر صفحه آن
ماه را پيدا كن
***
و كتابت را هم
بازكن بر لب جو
ودر اين جنگل سبز
حرفي از لاله بگو
جعفر ابراهيمي (شاهد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...