۱۳۹۲ تیر ۲۰, پنجشنبه

شاگردان عزیز! امتحانات تان مبارک، اما یادتان باشد که نقال و نقل دهنده هر دو ناکام مطلق اند!

شماره 132/ پنجشنبه 20 سرطان 1392/ 11 جولای 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...