۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه

طفل صحتمند


شماره 134/ پنجشنبه 3 اسد 1392/ 25 جولای 2013

من بچه صحتمندم 

راز من اين است

دوراز مكر وب  و «گند» ام

رازمن اين است

***

صبح وقت از خواب برمي خيزم

سرخود را مي شويم

دندان برس مي زنم

غذا مي خورم

***

من بچه صحتمندم

رازمن اين است

دور از مكروب و «گند»ام

راز من اين است

***

روزهاي رخصتي ره

نمي گردم ده كوچه

مطالعه مي كنم

***

من بچه صحتمندم

راز من اين است

دوراز مكروب و «گند» ام

راز من اين است

        به انتخاب : اناهيتا سياووش

_____________________________________________

ریزه ها با ریزه گی خود

ريزه ها، ريزه ها، باريزه گي خود

از دنيا، از دنيا ، مي برن سود

با بالهای ريزه گك ريزه گك پرميزنه

در سرزمين گل ها تك به تك تر مي زنه

تك تك تك تك

تك تك تك تك

    به انتخاب : ناهيد سياوووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...