۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه

اهدا به اطفال

شماره 126/ چهارشنبه 8 جوزا 1392/ 29 می 2013
طفلكم روزت مبارك
روز پيروزت مبارك
درس خود بسيار بخواني
صنف مكتب پس نماني
مكتب و فاكولته ها را
درس و تعليم و حيا را
زود از معلم بياموز
تا شوي كامياب و پيروز
دكتر و ماستر شوي تو
صاحب دفتر شوي تو
مردمانت انتظارند
بس مريض و بس نزارند
خيز و خدمت كن به ايشان
تانباشد كس پريشان
از : د.س.ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پدران خدمتگذاران واقعی اطفال

ما اطفال که در این روز ها آماده رفتن به سال تعلیمی 1397میشویم بیایید ببینیم که پدران عزیز ما با تحمل چه زحمات و رنجهایی این زمینه را بر...