۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

اتاق بابا


اتاق بابا
پر از کتاب اس
یک و دو و سه
چه بی حساب اس
***
به خواب رفته
دو چشم بابا
هست کنارش
عینک زیبا
***
میمانم آن را
به چشم هایم
آه بزرگ اس
کمی برایم
نادر ابراهیمی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پدران خدمتگذاران واقعی اطفال

ما اطفال که در این روز ها آماده رفتن به سال تعلیمی 1397میشویم بیایید ببینیم که پدران عزیز ما با تحمل چه زحمات و رنجهایی این زمینه را بر...