۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

پری جان و فریده


شماره 110/ چهارشنبه 18 دلو 1391/ 6 فبروری 2013

پری جان و فریده
میرون سوی تپه
بی احتیاط راه میرن
خدا کنه نیفتن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...