۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

سالروز تولد کاووس سیاووش عکاس، خبرنگار و صفحه آرای ارمغان ملی مبارک!


شماره 113/ چهارشنبه 9 حوت 1391/ 27 فبروری 2013
هیئت تحریر ارمغان ملی هژدهمین سالروز تولد کاووس سیاووش خبرنگار، عکاس و صفحه آرای ارمغان ملی را تبریک میگویند.
کاووس سیاووش روز 3 حوت 1373 در شهر حیرتان دیده به جهان گشوده و از سن 12 سالگی که متعلم صنف 6 لیسه ی عبدالهادی داوی بود با همکاری در بخش حروف نگاری کار را در ارمغان ملی از شماره 12 آغاز نموده و تا شماره 113 که اکنون بدست خواننده گرامی قرار دارد در بخش های حروف نگاری، صفحه آرایی، خبرنگاری، عکاسی و توزیع داوطلبانه همکاری نموده است.
کاووس سیاووش در طول مدت همکاری با ارمغان ملی اول نمره صنوف مختلف مکتب بوده و با چندین نشان لیاقت از لیسه ی شمس لندن اکادمی مفتخر گردیده است. کاووس سیاووش اکنون اول نمره صنف 12 لیسه شمس لندن اکادمی میباشد.
موفقیت های مزید و جهد با توفیق از خداوند به ایشان خواهانیم.Ÿ
هیئت تحریر ارمغان ملی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رویای یک کودک گیرمانده در هوای آلوده و شدیداً گرم شهرکابل

" به دور از این همه غوغا " به دور از این همه غوغا صدای بوق ماشین ‌ ها ترافیک شلوغ شهر به دنبال ...