۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

قصه ی نجارCarpenter
شماره 110/ چهارشنبه 18 دلو 1391/ 6 فبروری 2013
بشنو از من قصه ی نجار را
می کند باشوق او این کار را
اره دارد، تیشه دارد، رنده ها
می خرد ز آهنگر این افزار را
ساخته نجار با افزار کار
چوب های خانه و دیوار را
باشد هر کس احتیاج کار او
گیرد او هم پیسه ی بسیار را
روز ها تا شام میباشد به کار
میکشد او زحمت بسیار را
«استاد مایل»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پدران خدمتگذاران واقعی اطفال

ما اطفال که در این روز ها آماده رفتن به سال تعلیمی 1397میشویم بیایید ببینیم که پدران عزیز ما با تحمل چه زحمات و رنجهایی این زمینه را بر...