۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

قصه ی نجارCarpenter
شماره 110/ چهارشنبه 18 دلو 1391/ 6 فبروری 2013
بشنو از من قصه ی نجار را
می کند باشوق او این کار را
اره دارد، تیشه دارد، رنده ها
می خرد ز آهنگر این افزار را
ساخته نجار با افزار کار
چوب های خانه و دیوار را
باشد هر کس احتیاج کار او
گیرد او هم پیسه ی بسیار را
روز ها تا شام میباشد به کار
میکشد او زحمت بسیار را
«استاد مایل»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ناهید سیاووش متعلم صنف ششم ، با اخذ نمرات اعلی و درجه اول ، امتحانات سالانه 1396 را به پایان رسانید

ناهید سیاووش متعلم صنف ششم ، با اخذ نمرات اعلی و درجه اول ، امتحانات سالانه 1396 را به پایان رسانید که این موفقیت شان را تبریک میگوییم . ب...