۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

حتا حیوانات به همدیگر کمک میکنند!

شماره 112/ چهارشنبه 2 حوت 1391/ 20 فبروری 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...