۱۳۹۱ دی ۱۳, چهارشنبه

ترانه اسپکانیشماره 105/چهارشنبه 13 جدی 1391/ 2 جنوری 2013
سر کو بالا شدم
صدای جنگ آمد
تیر و تفنگ آمد
خانه ی ملک بچه شد
دیگ لیتیش چپه شد
خدا روزیش بته
نان فطیریش بته
اسپک چوبیش بته
چو، چو، چو
ده کردا می دویدم
ده پایم خار خلید
میخ پیزار خلید
دل بابیم سوخت برم
خرید یک اسپک برم
چو، چو، چو
اسپکم جو میخوره
کرپ و کُرپ کده
اوَکه شوروپ کده
اسپک ما میدوه
قیزی خوده میجوه
چو، چو، چو
اسپکم تور میخوره
میره بالا و پایین
میکشه باز و شاهین
اسپک ما تور خورده
سرش ده او خور خورده
چو، چو، چو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با جهان پرنده گان آشنا شویم

خواننده گان عزیز! جهان پرنده گان با رنگها ، انواع و صدا های خوش نوای شان واقعاً شگفت انگیز و حیرت انگیز است بیایید با چند نوع از این موجود...