۱۳۹۱ دی ۱۳, چهارشنبه

ترانه اسپکانیشماره 105/چهارشنبه 13 جدی 1391/ 2 جنوری 2013
سر کو بالا شدم
صدای جنگ آمد
تیر و تفنگ آمد
خانه ی ملک بچه شد
دیگ لیتیش چپه شد
خدا روزیش بته
نان فطیریش بته
اسپک چوبیش بته
چو، چو، چو
ده کردا می دویدم
ده پایم خار خلید
میخ پیزار خلید
دل بابیم سوخت برم
خرید یک اسپک برم
چو، چو، چو
اسپکم جو میخوره
کرپ و کُرپ کده
اوَکه شوروپ کده
اسپک ما میدوه
قیزی خوده میجوه
چو، چو، چو
اسپکم تور میخوره
میره بالا و پایین
میکشه باز و شاهین
اسپک ما تور خورده
سرش ده او خور خورده
چو، چو، چو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ابراهیم جان طفل فعال و سرشار از امید

به سلسله معرفی اطفال نخبه و برجسته کشور، اینک ابراهیم جان را معرفی مینمایم که از یک خانواده نجیب و شریف دیده به جهان گشوده و آثار تربیت ...