۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

ترانۀ فصل خزان


شماره 102/چهارشنبه 22 قوس 1391/ 12 دسمبر 2012
خزان برگ ریزان
خزان سرد سیران
خزان فصل قشنگ است
خزان دنیای رنگ است
خزان سبز و خزان زرد
خزان سرخ و خزان سرد
از: د.س.ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...