۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

ترانۀ فصل خزان


شماره 102/چهارشنبه 22 قوس 1391/ 12 دسمبر 2012
خزان برگ ریزان
خزان سرد سیران
خزان فصل قشنگ است
خزان دنیای رنگ است
خزان سبز و خزان زرد
خزان سرخ و خزان سرد
از: د.س.ن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...