۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

خواهش

شماره 100/چهارشنبه 8 قوس 1391/28 نومبر 2012ماشين كوچكي هستدرگوشه خيابانراننده اش كه چاق استخوابيده پشت فرمان***خيلي كثيف وخاكيستگل گيروشيشه وتاقاصلا به فكر اونيستآن مرد تنبل وچاق***از شيشه هاي خاكيچيزي نمي شودديدبرشيشه مينويسم:«لطفا مرا بشوييد»داود لطف اله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...