۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

محیط زیست

مابايد محيط زيست خودرا پاك نگهداريم. شهر و كوچه هاي خود را پاك كنيم. از سوختاندن اشياي كه باعث خرابي محيط زيست مي گردد خودداري كنيم. وظيفه تمام هموطنان ما است تا در حفظ نگهداري آنها كوشا باشيم. با داشتن محيط زيست خوب وپاك تمام ما صحتمند ميباشيم. اين وظيفه تمام مسلمانان است تا در سر سبزي ونهال شاني وحفظ محيط زيست تلاش كنيم تا محيط زيست ما پاك  شده و باعث صحتمندي خود ما، اعضاي فاميل وتمام هموطنان خويش گردد.Ÿ
تهيه كننده: ستاره معروف زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ناهید سیاووش متعلم صنف ششم ، با اخذ نمرات اعلی و درجه اول ، امتحانات سالانه 1396 را به پایان رسانید

ناهید سیاووش متعلم صنف ششم ، با اخذ نمرات اعلی و درجه اول ، امتحانات سالانه 1396 را به پایان رسانید که این موفقیت شان را تبریک میگوییم . ب...