۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

محیط زیست

مابايد محيط زيست خودرا پاك نگهداريم. شهر و كوچه هاي خود را پاك كنيم. از سوختاندن اشياي كه باعث خرابي محيط زيست مي گردد خودداري كنيم. وظيفه تمام هموطنان ما است تا در حفظ نگهداري آنها كوشا باشيم. با داشتن محيط زيست خوب وپاك تمام ما صحتمند ميباشيم. اين وظيفه تمام مسلمانان است تا در سر سبزي ونهال شاني وحفظ محيط زيست تلاش كنيم تا محيط زيست ما پاك  شده و باعث صحتمندي خود ما، اعضاي فاميل وتمام هموطنان خويش گردد.Ÿ
تهيه كننده: ستاره معروف زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پدران خدمتگذاران واقعی اطفال

ما اطفال که در این روز ها آماده رفتن به سال تعلیمی 1397میشویم بیایید ببینیم که پدران عزیز ما با تحمل چه زحمات و رنجهایی این زمینه را بر...