۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

سلام بهاري

يك ودو وسه وچهار
آمده فصل بهار
پنج وشش وهفت وهشت
بيا برويم به گلگشت
نه وده سخن تمام
به همه ميگيم ،سلام
به انتخاب :ناهيدسياووش متعلم صنف اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...