۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

سلام بهاري

يك ودو وسه وچهار
آمده فصل بهار
پنج وشش وهفت وهشت
بيا برويم به گلگشت
نه وده سخن تمام
به همه ميگيم ،سلام
به انتخاب :ناهيدسياووش متعلم صنف اول

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...