۱۳۹۰ فروردین ۱۵, دوشنبه

اطفال زحمتکش


در گرامیداشت از روز جهانی ماین پاکی


فصل تابستان بود، آفتاب جهانتاب بر دشت های پر از گل های خود روی صحرایی می تابید و رود خانه در کنار قریه فریاد کنان و کف آلود چون روح روان جاری بود।


خانه اسد و سالم در کنار رود خانه و اطراف پوسته ها قرار داشت. روز جمه بود، اسد و سالم که از مکتب رخصت بودند، توپ را گرفته بخاطر بازی سوی اطراف پوسته ها رفتند.

در راه ویس دوست دیگر شان به آنان مقابل شد. اسد خوست تا ویس هم با آنان به اطراف پوسته ها برود تا با هم بازی نمایند ولی ویس با رفتن به سوی اطراف پوسته مخالفت نموده گفت:

روز قبل یک گروپ از معلمین موسسه حمایت اطفال به صنف ما آمده و به ما تشریح کردند که در اطراف پوسته ها، تعمیرات مخروبه و محلاتیکه قبلاً صحنه جنگ بودند امکان ماین گذاری وجود دارد و رفتن به آنجا ها خطرناک می باشد.

اسد و سالم با شنیدن حرفهای ویس از رفتن بسوی اطراف پوسته ها صرف نظر نموده همراه ویس به خانه رفتند، اسد گفت:

کاشکی این معلم صاحبان یک روز به صنف ما هم بیایند و ما را از خطران ماین آگاه سازند، اسد و سالم تصمیم گرفتند کار خانگی را که معلم ریاضی برای شان روز قبل داده بود، اجرا نمایند و از گشت و گذار به محلات مایندار صرف نظر کردند.


پیام: آنچه را در باره ماین آموخته اید به سایر اطفال بیاموزانید

از کتاب اطفال و ماین


به انتخاب کاووس سیاووش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کابلی والا

به بهانه روز جهانی طفل نوشته : رابیندرنات تاگور نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سنKabuliwala childern fication مترجم : بابک...