۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

تقاضای خانواده ها از نیرو های امنیتی!

شماره 66/پنجشنبه 11 سنبله 1389/2 سپتمبر 2010

فاخته

در این روز ها که آمد آمد عید سعید فطر میباشد، تعدادی از دکانداران پتاقی هایی را وارد کرده اند که صدای انفجار آن باعث اذیت و آزار شهروندان میشود. این پتاقی ها را اکثراً اطفال از دکان ها خریداری نموده و شب آن را استعمال مینمایند که از صدای آن شهروندان به تکلیف بوده و حتی خانواده ها میترسند.
از نیروهای امنیتی تقاضا مینماییم تا این پتاقی هایی را که باعث ترس و وحشت مردم در شب های عید میشود از دکان ها جمع آوری نموده با وارد کنندگان آن برخورد قانونی صورت گیرد.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رابطه و حالات روحی پدر با فرزند

پدر ! 1. وقتی پدرت ترا سرزنش می کند، ترا دوست دارد . 2. وقتی بالای تو فشار می آورد، خیر ترا مى خواهد . 3. وقتى تو وی را خام...