۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

تقاضای خانواده ها از نیرو های امنیتی!

شماره 66/پنجشنبه 11 سنبله 1389/2 سپتمبر 2010

فاخته

در این روز ها که آمد آمد عید سعید فطر میباشد، تعدادی از دکانداران پتاقی هایی را وارد کرده اند که صدای انفجار آن باعث اذیت و آزار شهروندان میشود. این پتاقی ها را اکثراً اطفال از دکان ها خریداری نموده و شب آن را استعمال مینمایند که از صدای آن شهروندان به تکلیف بوده و حتی خانواده ها میترسند.
از نیروهای امنیتی تقاضا مینماییم تا این پتاقی هایی را که باعث ترس و وحشت مردم در شب های عید میشود از دکان ها جمع آوری نموده با وارد کنندگان آن برخورد قانونی صورت گیرد.Ÿ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بیایید با بازی ملی بزکشی آشنا شویم

خواهران و برادران ارجمند!  بزکشی یکی از بازی های ملی کشور عزیزما میباشد . من مطلبی را در این رابطه از شماره 33-34 مجله گلستان  به...