۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

خنده های آب

به انتخاب احمد کاووس سیاووش
سنگ و سنگ و سنگ
کوهسار ها
شر و شر و شر
آبشار ها
صاف و صاف و صاف
جویبار ها
سبز و سبز و سبز
کشتزار ها
باز و باز و باز
چشم آفتاب
خنده های آب
میمنت میر صادقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کابلی والا

به بهانه روز جهانی طفل نوشته : رابیندرنات تاگور نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سنKabuliwala childern fication مترجم : بابک...