۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

ماین ها را نابود سازید!


گردآوری و نگارش: احمد کاووس سیاووش


گردهمایی 150 کشور جهان در ماه دسمبر سال 1997 میلادی مطابق ماه قوس سال 1376 خورشیدی به خاطر منع تولید، بکاربرد، ذخیره و تجارت ماین های زمینی در اوتاوا پایتخت کانادا دایر گردید.
در این گردهمایی اشتراک کنندگان فیصله نامه یی را تصویب کردند که بر اساس آن تولید، بکاربرد، ذخیره و تجارت ماین های زمینی منع قرار داده شد. از جمله نمایندگان 150 کشور جهان در این گردهمایی بعد از سه روز گفتگو نمایندگان 122 کشور به شمول افغانستان این فیصله نامه را امضاء کردند.
طوریکه گفته میشود ده میلیون ماین در افغانستان وجود دارد که جان مردم بخصوص اطفال را به خطر مواجه ساخته است، اطفال افغانستان بخاطر آگاهی نداشتن از خطرات این ماین ها کشته، معیوب و یا معلول میشوند.
ما اطفال تقاضا داریم که:
1-کشور هایی که این فیصله نامه را امضاء نکرده اند باید آنرا هر چه زودتر امضاء کنند تا مردم جهان و افغانستان از شر ماین ها رهایی یابند.
2-دولت افغانستان و موسسات بین المللی باید برنامه های آگاهی از خطرات ماین را میان مردم بخصوص اطفال در دهات و روستا های افغانستان رویدست گیرند.
3-مؤسسات ماین پاکی باید در کارشان دقیق باشند تا محلاتی که ماین پاکی شده از آن دو باره حادثات انفجار ماین گزارش داده نشود، در بعضی موارد مؤسسات ماین پاکی به جای کار اصلی شان به کار های فرعی چون ساختن تلویزیون ها با پروگرام های سیاسی و تفریحی و برنامه های فرهنگی زیاد تر علاقه نشان میدهند، باید از هر دالر پول کمک به ماین پاکی فقط در پاک کردن ماین استفاده شود نه غیر از آن.
4-از طرفین جنگ در افغانستان خواهشمندیم تا از ماین به صفت جنگ افزار استفاده نکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کابلی والا

به بهانه روز جهانی طفل نوشته : رابیندرنات تاگور نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سنKabuliwala childern fication مترجم : بابک...