۱۳۹۵ دی ۷, سه‌شنبه

سپاس از جناب حمیدالله حاتم مشاور وزارت معارف و دوکتور محمد سعید منصور رییس معارف شهر کابل!

 خانواده ناهید متعلم صنف پنجم لیسه سردار محمد داود از جناب حمیدالله حاتم مشاوروزارت معارف ودوکتورمحمدسعیدمنصور رییس معارف شهرکابل به خاطر اهدأ تقدیر نامه وتشویق و نوازش ناهید اظهار امتنان و سپاسگزاری نموده، موفقیتهای مزید شان را در امور اجرای وجیبه اسلامی و افغانی تربیه اولاد وطن از خداوند متعال خواهان اند.
۱۳۹۵ دی ۳, جمعه

دررخصتي هاي زمستاني چه کنیم؟نویسنده ناهیدسیاووش
ما بايد از رخصتي هاي زمستاني خود استفاده معقول نماييم و اوقات گرانبهاي خود را بيهوده صرف نکنیم.  ما  باید در رخصتي هاي زمستاني تقسيم اوقات درسي به خود تهيه کرده  كتاب هایي را كه مكتب به ما مي دهد طبق تقسيم اوقات مطالعه نماييم . اگر ما در  مطالعه كدام مضمون چون : رياضي ، انگليسي وغيره درخانه مشكل داشته باشيم  در صورت امکان بايد شامل کورس شویم  تا مشكلات ما در آن مضمون رفع گردد. زيرا  تجربه نشان داده كه اگر كسي در زمستان كتاب هاي درسي خود را مطالعه  نمايد، در سال آينده آماده گي خوبتر به درس ها ميداشته باشد و وقتي معلم صاحب درس ميدهد  او از همه سریعتر، بيشتر و  خوبتر درس را می آموزد.
وقتي  مكتب  در رخصتی های زمستانی براي ما كتاب مي دهد ما بايد در قدم اول كتاب هاي درسي خود را پوش نماييم، و اگر كتاب پاره باشد آن را  بدوزيم و اوراق كتاب را خط خط ننماييم زيرا در سال آينده به شاگرد ديگر اين كتاب داده میشود.
 ما باید در فصل زمستان لباس هاي گرم بپوشيم تا مريض نشويم و  تنها به خواندن كتاب هاي درسي اكتفا نكنيم بلكه بايد جرايد و مجلاتی را كه براي اطفال منتشر مي شود  نيز بدست آورده مطالعه کنیم.
زمستان خوش وخوب وپرمطالعه وسرگرمی برای همه خواهران وبرادران از ایزدمتعال خواهانم.


۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

ناهید سیاووش مسوول صفحه ارمغان اطفال نشریه ارمغان ملی، با اخذ نمرات عالی سال تعلیمی را پشت سر گذاشته به صفت اول نمره به صنف ششم ارتقا یافت

ناهید سیاووش مسوول صفحه ارمغان اطفال نشریه ارمغان ملی، با اخذ نمرات عالی سال تعلیمی را پشت سر گذاشته به صفت اول نمره به صنف ششم ارتقا یافت.
هیأت تحریر ارمغان ملی این موفقیت ناهیدسیاووش را تبریک گفته، مراتب سپاسگزاری وامتنان شان را از شیوه عالی میتودیک وپیداگوژیک تدریس و اداره ،خدمت  مدیره محترمه  وآموزگاران گرانقدر وهیأت اداری و تدریسی لیسه سردارمحمد داوود تقدیم داشته، از خداوند متعال پیروزی های مزید شان را در تربیه فرزندان افغانستان عزیز خواهانست.
۱۳۹۵ مهر ۲۴, شنبه

شستن دستها ما را از مریض شدن نجات میدهد


امروز 15 اکتوبر مصادف است به روز جهانی شستن دستها
تهیه کنندگان : اناهیتا سیاووش و ناهید سیاووش
چرا دستهای خود را بشوییم؟
بخاطر آن که به امراض مختلف مبتلانشویم، مردم از ما نفرت نکنند وصحتمند باشیم .
چه وقت باید دستهای خود را بشوییم؟
باید قبل از خوردن غذا، بعداز رفع حاجت، قبل از پختن غذا و قبل از شستن ظروف دستان خود را با آب پاک و صابون بشوییم.
وقتی دستان خود را بشوییم از شر امراضی چون : اسهالات، پیچش، سل ، گلودرد، محرقه ، کولرا وغیره در امان میباشیم. ما باید دستان خود رابا آب پاک بشوییم، اگر آب پاک در دسترس نباشد  آبی را  که در دسترس ما داریم باید جوش بدهیم  تا مکروب هایش از بین برود و بعد با آن دستان خود را شستو کنیم.
آب پاک از نل ها ، چشمه ها ، کاریز ها و چاه های سربسته به دست می آید. آب جوی ها، دریا ها و جویچه ها و جوی هایی که از کنار منازل مسکونی میگذرند ناپاک میباشند .
۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

شیوه درست برس کردن دندانها


نویسنده: ا. س
من به تصاویری دست پیدا کرده ام که شیوه برس کردن  دندانها را به ما نشان میدهد.قبل از اینکه این تصاویر را مشاهده کنیم بیایید در مورد دندانها ونقش  آن ها در صحتمندی انسان چند جمله را در ذیل بخوانیم:

دندانها یکی از اعضای اساسی و خیلی مهم سیستم
هاضمه بدن میباشد.ما باید دندانهای خود را قبل از خواب و صبح وقتی از خواب برخیزیم برس کنیم.اگر ما دندانهای خود را برس نکنیم ذرات غذا دردندانهای ما جابه جا شده  و باعث خراب شدن دندانها شده و باعث بوی بد دهن میشود . کسی که در طفولیت دندانهای خود را برس نکرده و اشیای سخت را با آن میشکند در بزرگی دندانهای خود را از دست میدهد که با تخریب دندان یک عضو اول هضم غذا را از دست میدهد وجذب غذا در وجود به مشکل مواجه میشود.


۱۳۹۵ تیر ۱۸, جمعه

به استقبال امتحانات چهارنیم ماه سال 1395امتحاناتم  رسید
خوش پیام وخوش نوید
روز اول بود دری
درس خواندم هر گری
روز دوم هندسه
خوش برایم مدرسه
روز سوم شد حساب
خوش حساب و خوش کتاب
روز تاریخ است چار
امتحانم چاریکار
روز جغرافیست پنج
امتحانم شد زرنج
مکتب ما زنده باد
مشعلش پاینده باد
به انتخاب : ناهید سیاووش

از : د.س. ن 

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

بياييد گل ها را نشکنیم

نویسنده :ناهیدسیاووش
گل ها باعث زيبايي  خانه،کوچه،خیابان،شهر،منطقه وکشور ميگردد. گل ها انوع زياد دارند مثل :‌ گل مرسل ، گل سوسن ، گل  نرگس ، گل نسترن ، گل لاله وغيره.
گل ها در فصل بهار نمو ميكنند، بعضي گل ها خانگي مي باشند كه مردم آنها را در  گلدان در خانه نگهداری میکنند مانند گل جریبن  وبعضی گل ها رادر صحن حويلي ودر باغچه  مي نشانند مانند گل مرسل ،گل پتونی، گل صد برگ،گل نرگس، گل نسترن وغیره. اما بعضی گل ها در دشت وصحرا وبیابان میرویند مانند گل لاله، گل کاسه شکنک، گل شیرازی وغیره.  چنانچه شاعری از زبان گل لاله میگوید:
من لاله آزادم خود رویم وخود بویم
در دشت مکان دارم هم فطرت آهویم
برساقه خود ثابت فارغ زمددگارم
نه در طلب یارم نه در غم اغیارم
مابايد هيچگاه گل هارا نشكنيم، گلهای تازه را به كسي تحفه ندهيم واگرمي خواهيم  به کسی گل تحفه دهیم باید گل های کاغذی تحفه دهیم.  مابايد گل ها  را در گلدان  غرس نموده در خانه، يا در صحن حويلي وگلخانه بگذاريم

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

خانواده های محترم باید سامان بازی مفید به دست اطفال شان بدهند
نویسنده: ناهید سیاووش
بعضي پدران و مادران محترم براي اطفال خود سامان هاي بازي خطرناک مثل : تفنگ،  پتاقي ، تفنگچه وغيره  تحفه میدهند. دراين شرایطی  كه ما شاهد كشت وخون در وطن عزیزما هستيم نبايد پدران ومادران  محترم براي اطفال چيزهايي را تحفه بدهند كه اطفال با آن جنگ را تمرين كنندو آوردن اين سامان ها بالای روحيه اطفال تاثير منفي بگذارد.
خانواده های محترم بايد براي اطفال شان سامان هاي بازي مفید وآموزنده مثل : طياره ، ريل ، كتاب ، مجله رنگه كه در آن رسم ها وعكس هاي حيوانات ونباتات  باشد وداراي اشعار براي اطفال باشد بياورند تابا ديدن آن اطفال با حيوانات ونباتات بيشتر آشنا شوند وبا خوانش اشعار وقصه ها درس اخلاق ،ادب  و خداشناسي را بيآموزند . من  سامان های بازي مثل : ريل ، موترک ، مجله هاي رنگه ، حروف تايپ وغيره دارم واز آن ها استفاده معقول مي كنم.

۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه

گاو كنشكا


پدر كنشكا از بازار يك گاو خريد و او را به خانه آورد
كنشكا، كه گاو را از پشت آيينه كلكين خانه ديد  با خوشحالي از خانه بيرون آمد. به پدر خود سلام داد و پرسيد : پدر جان، اين گاو را براي من خريده اي ؟
 پدر جواب داد :
بلي پسر جان  اين گاو را براي تو خريده ام و فايده آن از همه ماست .
گاو به ما فايده هاي زياد مي رساند،  از شيرش ، روغن ، ماست ، مسكه ، پنير و قروت به دست مي آيد .
گوشت گاو خورده ميشود . از پوست گاو چرم ميسازند، چرم را براي ساختن بكس ، بوت ، كمربند وبعضي چيز هاي ديگر به كار ميبرند.
هر روز بايد گاو به چراگاه برده شود و برايش علفهاي تازه داده شود . طويله گاو بايد پاك وستره نگاه شود. اگر گاو مريض گردد بايد او را به داكتر حيوانات نشان داد. تا مريضي اش علاج شود .
به انتخاب ناهيد سياووش

کابلی والا

به بهانه روز جهانی طفل نوشته : رابیندرنات تاگور نشر: موسسه نشراتی راجپال اند سنKabuliwala childern fication مترجم : بابک...